Ocena parametryczna Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

W ocenie parametrycznej za lata 2013-2016 dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego utrzymał kategorię naukową A.

W ocenie brano pod uwagę:

1. Osiągnięcia naukowe i twórcze, monografie (publikacje 3N-2N0)

2. Potencjał naukowy (uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych)

3. Materialne efekty działalności naukowej (koszty poniesione na działalność naukową,

środki pozyskane, aplikacje i wdrożenia)

Data opublikowania: 30.10.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Biel