Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty

w ramach projektu pt. "DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb" (UMO-2015/18/E/NZ6/00516) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

realizowanego w Zakładzie Immunologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie pt. "DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb" w dniu 11.10.2017 zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury mgr Miriam Mojżesz, doktorantki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, na w/w stanowisko.

Data opublikowania: 27.10.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Biel