Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendystyw ramach projektu pt. "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki realizowanego w Zakładzie Biochemii Glikokoniugatów Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie pt. "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" w dniu 29.09.2017 zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury mgr Kamili Kozłowskiej, doktorantki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, na w/w stanowisko.

Data opublikowania: 02.10.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Biel