Zmiany w strukturze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2017 r. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych z dniem 20 marca 2017 r. utworzyły Wydział Geografii i Geologii.

Obecnie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wchodzą trzy instytuty: Botaniki, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

Data opublikowania: 30.03.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Biel