Organizacja zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Organizację zajęć w semestrze letnim reguluje Zarządzenie nr 3/2016 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 13.09.2016 r. o następującej treści:

„ 1. Od roku akademickiego 2016/2017 w semestrze letnim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ na kierunkach: Biologia, Ecology&Evolution, Neurobiologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody wykłady, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia są realizowane do dnia 31 maja.
Dni 1-15 czerwca przeznaczone są na realizację zajęć terenowych.

2. Zarządzenie obowiązuje od 1 października 2016 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do 31.08.2020 r.”

W związku z koniecznością realizacji określonej liczby godzin dydaktycznych danego kursu, niektóre zajęcia będą miały niestandardowy wymiar czasowy, tzn. inny niż wielokrotność 45 minut.

 

Prodziekan ds. studenckich WBiNoZ

dr hab. Anna Pecio

Data opublikowania: 01.02.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Biel