Komisje

Komisje senackie

KADENCJA 2016-2020

1. Stała Senacka Komisja ds. Nauczania:

 • dr hab. Anna Pecio
 • dr hab. Janusz Fyda (zastępca)

2. Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej:

 •   dr hab. Małgorzata Kruczek
 •  prof. dr hab. Szczepan Biliński (zastępca)

3. Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich:

 •   prof. dr hab. Barbara Bilińska
 •   prof. dr hab. Wiesław Babik (zastępca)

4. Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów:

 •  dr hab. Małgorzata Kruczek
 •  dr hab. Zuzannie Setkowicz-Janeczko (zastępca)

5. Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród:

 •  prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 •  prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz (zastępca)

6. Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju:

 • dr hab. Małgorzata Kruczek
 • dr hab. Zuzannie Setkowicz-Janeczko (zastępca)

7. Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna:

 • dr hab. Małgorzata Kruczek
 • Prof. dr hab. Paweł Koteja (zastępca)

8. Stała Rektorska Komisja Remontowa:

 •  Dr hab. Małgorzata Kruczek
 •  Dr Zbigniew Tabarowski (zastępca)

9. Rada Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”

 • Dr hab. Anna Pecio

10. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

 • Dr hab. Anna Pecio

11. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • Dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
 • Dr hab. Maria Kościńska-Pająk (zastępca)

12. Stała Rektorska Komisja Socjalna

 • Mgr Paweł Dudzik
 • Mgr Teresa Błaszkiewicz (zastępca)

Komisje rektorskie

 1. Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ:
 • Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia
  Dr hab. Janusz Fyda
 • Zespół ds. internacjonalizacji studiów
  Dr Anna Błasiak
 • Zespół ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania
  Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 • Zespół ds. studiów III stopnia
  Prof. dr hab. Maria Słomczyńska
 1. Rada Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi"
 • dr hab. Anna Pecio
 1. Rada Własnych Funduszy Stypendialnych (Fundusz Królowej Jadwigi, Fundusz im. Stanisława Estreichera, Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego, Fundusz im. Bogdana Łysiaka)
 • dr hab. Joanna Kapusta
 1. Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna:
 • Dr hab. Małgorzata Kruczek
 • Prof. dr hab. Paweł Koteja (zastępca)
 1. Stała Rektorska Komisja Remontowa:
 • Dr hab. Małgorzata Kruczek
 • Dr Zbigniew Tabarowski (zastępca)
 1. Stała Rektorska Komisja Socjalna
 • Mgr Paweł Dudzik
 • Mgr Teresa Błaszkiewicz (zastępca)

Komisje wydziałowe

 1. Wydziałowa Komisja Konkursowa:
 • Dr hab. Małgorzata Kruczek
 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz
 • Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
 • Dr hab. Maria Niklińska
 • Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 • Dr hab. Paweł Grzmil
 • Prof. dr hab. Barbara Bilińska
 1. Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
 • Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 • Dr hab. Magdalena Chadzińska
 • Dr hab. Marcin Nobis
 1. Wydziałowa Komisja Oceniająca:
 • Dr hab. Małgorzata Kruczek
 • Dr hab. Anna Pecio
 • Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz
 • Dr hab. Maria Niklińska
 • Dr hab. Paweł Grzmil

Inne

 1. Rada Archiwalna
 • dr hab. Piotr Köhler
 1. Rada Naukowa Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (STŚ)
 • Dr hab. Anna Pecio