Pracownicy i numery telefonów

» Administracja

Celary Justyna 12 664 50 09
Klimek Małgorzata 12 664 50 08
Piątek Lucyna 12 664 50 06
Szymańska Beata 12 664 50 07
Turchan Dagmara 12 664 50 05
Faks Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych 12 664 50 01

 

» Zakład Anatomii Porównawczej

Bauer Lidia 12 664 50 62
Hofman Sebastian 12 664 50 54
Pabijan Maciej 12 664 50 56
Pecio Anna 12 664 50 59
Pis Marta 12 664 50 57
Podkowa Dagmara 12 664 50 57
Szymura Jacek 12 664 50 60
Witaliński Wojciech 12 664 50 47
Żuwała Krystyna 12 664 50 55

 

» Zakład Antropologii

Cienkosz-Stepańczak Beata 12 664 50 72
Głąb Henryk 12 664 50 00
  12 664 50 70
Haduch Elżbieta 12 664 50 24
Niedźwiecka Elżbieta 12 664 64 58
Szostek Krzysztof 12 664 50 23
Wronka Iwona 12 664 50 36

 

» Zakład Biochemii Glikokoniugatów

Bubka Monika 12 664 64 56
Hoja-Łukowicz Dorota 12 664 64 66
Janik Marcelina 12 664 64 67
Lityńska Anna 12 664 64 65
Pocheć Ewa 12 664 64 67
Przybyło Ewa 12 664 64 62

 

» Zakład Biologii i Obrazowania Komórki

Chwastek Elżbieta 12 664 53 46
Damulewicz Milena 12 664 53 40
Górska-Andrzejak Jolanta 12 664 53 40
Karasiński Janusz 12 664 53 39
Kilarski Wincenty 12 664 53 36
Krzeptowski Wojciech 12 664 53 41
Osyczka Anna Maria 12 664 53 42
Pyza Elżbieta 12 664 53 37
  12 664 53 38
Romek Marek 12 664 53 41
Tylko Grzegorz 12 664 53 40
Woźnicka Olga 12 664 53 52


 

» Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców

Biliński Szczepan 12 664 67 49
Jabłońska Anna 12 664 50 89
Jaglarz Mariusz 12 664 50 92
Jankowska Władysława 12 664 50 90
Jura Czesław 12 664 50 93
Kisiel Elżbieta 12 664 50 90
Michalik Anna 12 664 59 75
Szklarzewicz Teresa 12 664 50 94
Tworzydło Wacław 12 664 50 91
Żelazowska Monika 12 664 50 91

 

» Zakład Endokrynologii

Bilińska Barbara 12 664 50 27
Duda Małgorzata 12 664 50 32
Galas Jerzy 12 664 50 25
Hejmej Anna 12 664 50 33
Knapczyk-Stwora Katarzyna 12 664 50 32
Kotula-Balak Małgorzata 12 664 50 33
Słomczyńska Maria 12 664 50 31
Snakowska Beata 12 664 50 34
Stokłosowa Stanisława 12 664 50 34
Szołtys Maria 12 664 50 30

 

» Zakład Entomologii

Knutelska Emilia 12 664 64 48
Knutelski Stanisław 12 664 64 50
Lachowska-Cierlik Dorota 12 664 64 52
Michalczyk Łukasz 12 664 64 54

 

» Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

Gregoraszczuk Ewa 12 664 50 02
Ptak Anna 12 664 50 04
Rak-Mardyła Agnieszka 12 664 50 04

 

» Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu

Błaszkiewicz Teresa 12 664 50 86
Buda-Lewandowska Dorota 12 664 50 86
Grzmil Paweł 12 664 50 64
Lenartowicz Małgorzata 12 664 50 84
Polański Zbigniew 12 664 50 85
Styrna Józefa 12 664 50 79

 

» Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Mazur Lidia 12 664 52 37
Opydo-Chanek Małgorzata 12 664 52 29
Tabarowski Zbigniew 12 664 52 33

 

» Zakład Immunologii Ewolucyjnej

Chadzińska Magdalena 12 664 50 68
Homa Joanna 12 664 50 69
Kołaczkowska Elżbieta 12 664 50 65
Płytycz Barbara 12 664 50 67
Rakus Krzysztof 12 664 50 21

 

» Pracownia Malakologii

Falniowski Andrzej 12 664 50 40

 

» Zakład Neuroanatomii

Janeczko Krzysztof 12 664 50 11
Kaczyńska Małgorzata 12 664 50 13
Setkowicz-Janeczko Zuzanna 12 664 50 12
Sołtys Zbigniew 12 664 50 13

 

» Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii

Barbacka-Surowiak Grażyna 12 664 53 72
Błasiak Anna 12 664 50 44
Błasiak Tomasz 12 664 50 44
Czernek Renata 12 664 53 57
Hess Grzegorz 12 664 52 39
Lewandowski Marian 12 664 53 73
Świątkiewicz Gracjan 12 664 53 57