Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

Adres: ul. Gronostajowa 9

Tematy prac magisterskich: 1. Elektrofizjologiczne badania mózgu in vivo i in vitro. ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków biorących udział w regulacji zegara biologicznego ssaków oraz korowej plastyczności synaptycznej. 2. Rejestracja rytmiki okołodobowej aktywności lokomotorycznej zwierząt.

Seminaria: Referowanie wybranych publikacji z zakresu neurofizjologii. Prezentacja założeń (w oparciu o najnowszą literaturę z danego zagadnienia) oraz wyników prac magisterskich.

Wymagania: Zainteresowanie neurofizjologią. zaliczenie kursu Neurofizjologia; posługiwanie się komputerem; język angielski; umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu

Numery telefonów

Barbacka-Surowiak Grażyna 12 664 53 72
Błasiak Anna 12 664 50 44
Błasiak Tomasz 12 664 50 44
Czernek Renata 12 664 53 57
Hess Grzegorz 12 664 52 39
Lewandowski Marian 12 664 53 73
Pękala Dobromiła 12 664 53 56
Surowiak Józef 12 664 53 72
Świątkiewicz Gracjan 12 664 53 57
 • • •
Doktoranci 12 664 53 56
Pokój przygotowawczy 12 664 53 66
Pokój mikroskopowy 12 664 53 67
Pokój sprzętowy 12 664 53 65
Pracownia patch-cl. 12 664 53 68
Pracownia behav. 12 664 53 71
Pracownia biochem-immun. 12 664 53 59
Pracownia elektrof. 12 664 53 64
Pracownia elektrofizj. 12 664 53 69
Pracownia elektrofizj. 12 664 53 70
Pracownia elektroforezy 12 664 53 58
Pracownia patch-clamp 12 664 53 63