Komunikaty

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Pokaż WBNZ na większej mapie

Adres
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon
12 664 67 55, 664 60 47
Fax
12 664 69 08

O wydziale

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze – biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny wydział, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2017 r. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych z dniem 20 marca 2017 r. utworzyły Wydział Geografii i Geologii.

Obecnie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wchodzą trzy instytuty: Botaniki, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

Władze

Dziekan
dr hab. Małgorzata Kruczek

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Anna Pecio

Prodziekan ds. finansowych
dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko