Skład osobowy zespołu do oceny programów kształcenia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Biologia

Kierownik studiów

Przedstawiciele minimum kadrowego

 • dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UJ
 • dr hab. Janusz Karasiński
 • dr hab. Maria Kościńska-Pająk
 • dr hab. Janusz Fyda
 • dr hab. Krystyna Żuwała
 • dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz
 • dr hab. Paweł Grzmil
 • dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik
 • dr Zbigniew Tabarowski
 • dr Małgorzata Duda
 • dr Małgorzata Opydo-Chanek

Przedstawiciele administracji i pracowników inżynieryjno-technicznych

 • mgr Małgorzata Kus

Przedstawiciel pracodawców i absolwentów

 • prof. dr hab. Stefan Chłopicki - dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków w Krakowie ul. Bobrzyńskiego 14
 • mgr Henryk Pamuła, wicedyrektor IV LO im. T. Kościuszki w Krakowie

Przedstawiciel studentów

 • Joanna Strzęp

Przedstawiciel doktorantów

 • Kinga Gzieło-Jurek

Neurobiologia

Kierownik studiów

Przedstawiciele minimum kadrowego

 • prof. dr hab. Marian Lewandowski
 • prof. dr hab. Krzysztof Janeczko
 • dr Tomasz Błasiak
 • dr Anna Błasiak

Przedstawiciel pracodawców i absolwentów

 • dr hab. Krystyna Gołębiowska – Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Przedstawiciel studentów

 • Joanna Sowa
 • Magdalena Walczak

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr Joanna Danielewicz

Biologia i geologia, specjalność: ochrona przyrody

Kierownik studiów

Przedstawiciele minimum kadrowego

 • prof. dr hab. Elżbieta Kuta
 • prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
 • dr hab. Józef Mitka, prof. UJ
 • dr hab. Marta Oszczypko-Clowes
 • dr hab. Szymon Zubek 
 • dr Kinga Kostrakiewicz-Gierałt
 • dr Agnieszka Nobis
 • dr Grzegorz Góralski
 • dr Wojciech Bąba

Przedstawiciele administracji i pracowników inżynieryjno-technicznych

 • mgr Małgorzata Bartyś

Przedstawiciel pracodawców i absolwentów

 • dr  Bożena Kotońska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,
 • dr Tomasz Winnicki - Bieszczadzki  Park  Narodowy
 • dr Jacek Madeja
 • dr Grzegorz Pacyna

Przedstawiciel studentów

 • Justyna Cichocka – studentka II roku

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr Grzegorz Migdałek

Biologia i geografia

Kierownik studiów

Przedstawiciele minimum kadrowego

 • dr hab. Joanna Kapusta               
 • prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul 

Przedstawiciele administracji i pracowników inżynieryjno-technicznych

 • mgr Małgorzata Biel (pełnomocnik d/s ewaluacji jakości kształcenia)

Przedstawiciel pracodawców i absolwentów

 • mgr Magdalena Szymańska - Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
 • mgr Piotr Zygmunt- Prezes firmy Biospekt Badania i edukacja sp. z o. o.
 • mgr Małgorzata Pławecka - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, Specjalista ds. ochrony środowiska w  Zakładach Mięsnych Henryk Kania S.A. w Pszczynie; Współwłaściciel firmy konsultingowej w dziedzinie ochrony środowiska

Przedstawiciel studentów

 • Linda Czarnek  

Zobacz również