Faculty Education Centre

General Information

The Section of Biology Education was founded in 1992 and was later transformed into the Biology Education Unit,and finally in 2010 into the Faculty Education Centre. The Centre aims to prepare the students of biology, biology and geography,and biology and geology (speciality: environmental protection) to teach natureand biology at schools. The Faculty Education Centre participates in organizing Biology Olympiads at the local level and in the activities of Krakow Youth Society of Friends of Arts and Sciences.

Staff

Educators team of the Faculty of Biology and Earth Sciences:

Małgorzata Pietrzak, PhD, senior lecturer

Speciality: geomorphology, GIS, geography teaching methods

Fields of interest: prehistoric and historic anthropogenic changes in land relief, the role of geography education in the information society, the use of GIS in research on landscape change.

Contact information:

Gronostajowa 7, III room 3.19
tel. +48 12 664 52 98
e-mail:m.pietrzak@geo.uj.edu.pl

Lucyna Bałuszyńska, PhD, senior lecturer

Speciality: biology, biology and nature teaching methods

Fields of interest: biology and nature education, student-activating teaching methods.

Contact Information:

Gronostajowa 9, room 1.92 ,
tel: +48 12 664 50 37
e-mail:lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

Robert Czuchnowski, PhD, senior lecturer

Speciality: biology, biology and nature teaching methods

Fields of interest: urban ecology, bird biology, e-learning and student-activating methods in biology and nature teaching.

Contact Information:

Gronostajowa 9, p.1.92 ,
tel: +48 12 664 50 35
e-mail:robert.czuchnowski@uj.edu.pl

Selected Publications

 • Szpilska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Poznajemy tajemnice przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Andryjańska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zbiór zadań i pytań z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Marciniec I., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zeszyt ćwiczeń z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Wojciechowska H., „Len odkrywany na nowo". EKOŚWIAT, listopad 2003
 • Wojciechowska H., „Jak jeść aby schudnąć, jak jeść aby nie tyć, czyli metoda Montignaca". EKOŚWIAT, grudzień 2003.
 • Bałuszyńska L., „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży a nowa podstawa programowa". Edukacja Środowiskowa w Społeczeństwie Wiedzy, Warszawa 2010.

Pracownicy

Zespół dydaktyków przedmiotowych na Wydziale BiNoZ

Robert Czuchnowski, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: ekologia miasta, biologia ptaków, e-learning oraz metody aktywizujące w nauczaniu przyrody i biologii.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 35
e-mail: robert.czuchnowski@uj.edu.pl

Lucyna Paul, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, metody aktywizujące, neurodydaktyka.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 37
e-mail: lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

Małgorzata Pietrzak, dr, starszy wykładowca
Specjalność: geomorfologia, GIS, dydaktyka geografii
Zainteresowania badawcze: prehistoryczne i historyczne przemiany rzeźby terenu wskutek działalności człowieka. Rola nauczania geografii w społeczeństwie informacyjnym. Zastosowanie GIS w badaniach przemian krajobrazu.
adres: Gronostajowa 7, III pokój 3.19
tel. 12 664 52 98
e-mail: m.pietrzak@geo.uj.edu.pl

Wybrane publikacje

 • Szpilska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Poznajemy tajemnice przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Andryjańska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zbiór zadań i pytań z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Marciniec I., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H., „Zeszyt ćwiczeń z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Wojciechowska H., „Len odkrywany na nowo". EKOŚWIAT, listopad 2003
 • Wojciechowska H., „Jak jeść aby schudnąć, jak jeść aby nie tyć, czyli metoda Montignaca". EKOŚWIAT, grudzień 2003.
 • Bałuszyńska L., „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży a nowa podstawa programowa". Edukacja Środowiskowa w Społeczeństwie Wiedzy, Warszawa 2010.
 • Czuchnowski R., „Dobre praktyki i wyzwania przy realizacji zajęć on-line z biologii w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna". W: Pamuła-Behrens M.(red.) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Projekt Systemowy Województwa Małopolskiego. Tom II – Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.

Dyżury w Wydziałowym Centrum Dydaktyki

Wydziałowe Centrum Dydaktyki Wydziału BiNoZ, Instytut Zoologii, p. 0.88

dydaktykauj@vp.pl

Semestr letni:
Poniedziałek 12.30 - 13.30 dr Robert Czuchnowski
Wtorek 11.30 - 12.30 dr Lucyna Paul
Środa 11.30 - 12.30 dr Lucyna Paul
Czwartek 12.00 - 13.00 dr Robert Czuchnowski

 

Komunikaty

Przypominamy o zapisach do grup ćwiczeniowych na rok akademicki 2016/2017. Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń przy Wydziałowym Centrum Dydaktyki.