Komunikaty

Kierunek II stopnia e-gospodarka przestrzenna uzyskał w 2016 roku certyfikat Studia z przyszłościąNajlepsze studia w Polsce. Perspektywy. Kierunki biologiczne 2015.

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi


Pokaż Kampus UJ na większej mapie

E-mail
binoz@adm.uj.edu.pl
Adres
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon
Fax
12 664 67 55, 664 60 47
12 664 69 08

O wydziale

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze – biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny wydział, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Wydziału wchodzi pięć instytutów: Botaniki, Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Nauk Geologicznych, Nauk o Środowisku, Zoologii.

Władze

Dziekan
dr hab. Małgorzata Kruczek
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Anna Pecio
Prodziekan ds. finansowych
prof. dr hab. Bolesław Domański